Δίκτυο Ενεργών Καταναλωτών (Δ.Ε.ΚΑ)

Ποιοι είμαστε

Είμαστε πολίτες που ανησυχώντας για  τη δραματική αύξηση της φτώχειας τα τελευταία επτά χρόνια, τη δραματική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος την ίδια χρονική περίοδο (βλ. «Ετήσια Έκθεση 2017 ΙΝΕ-ΓΣΕΕ» http://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2017/03/ETHSIA_EKTHESH_2017.pdf  )  και τη συνεχώς αυξανόμενη δυσκολία όλων μας να καλύψουμε  τις βασικές μας ανάγκες σε θέρμανση, ηλεκτρική ενέργεια, νερό, τροφή, κατοικία, περίθαλψη, εκπαίδευση, αποφασίσαμε να ενεργοποιηθούμε μέσα στo πλαίσιo του καταναλωτικού κινήματος, επικεντρώνοντας τη δράση μας σε ένα από τα οκτώ δικαιώματα που αναγνωρίζονται στη διεθνή «Χάρτα των Δικαιωμάτων του Καταναλωτή» («Consumer Bill of Rights»), το δικαίωμα στην ικανοποίηση των βασικών αναγκών, το οποίο τα τελευταία χρόνια θυσιάζεται στη χώρα μας στο βωμό των δημοσιονομικών στόχων, της ανταγωνιστικότητας και της πολυθρύλητης ανάπτυξης.

Προερχόμαστε από διαφορετικούς πολιτικούς και ιδεολογικούς χώρους, όμως μας ενώνει η πεποίθηση (α) ότι το κράτος οφείλει να μεριμνά για την αξιοπρεπή διαβίωση όλων των πολιτών και των κατοίκων αυτής της χώρας, (β) ότι  το δικαίωμα του καταναλωτή στην ικανοποίηση των βασικών του αναγκών στηρίζεται στα δικαιώματα του πολίτη και του ανθρώπου και  (γ) ότι αναγκαίοι όροι για την αναστροφή της υπάρχουσας ζοφερής κατάστασης είναι η ενημέρωση, η γνώση και η ενεργοποίηση όλων μας.

Η ομάδα μας είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε συμμερίζεται τις ανησυχίες και τον προβληματισμό μας, συμφωνεί με τα παραπάνω και επιθυμεί να συμμετάσχει στο εγχείρημα. 
                                                                                          Οκτώβριος 2017